สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (6 ตำแหน่ง 8 บัญชี)

  • อัพเดทวันที่ 19 พ.ค. 66
  • 1,177 อ่าน
Email