ข่าวสารนํ้าบาดาล

คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยูุ่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและ สิ่งแวดล้อม (แมกนีเซียม (Mg) )

  • อัพเดทวันที่ 25 พ.ค. 61
  • อ่าน 1,630
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

.