ข่าวสารนํ้าบาดาล

แผนภูมิแสดงขั้นตอน การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (สำหรับในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล)

  • อัพเดทวันที่ 5 มิ.ย. 61
  • อ่าน 1,369
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

.