ข่าวสารนํ้าบาดาล

แผนภูมิแสดงขั้นตอน การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล สำหรับจังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลแล้ว (จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และนครราชสีมา)

  • อัพเดทวันที่ 5 มิ.ย. 61
  • อ่าน 3,192
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

.