ข่าวสารนํ้าบาดาล

ซื้อที่ดินแถมบ่อน้ำบาดาล⁉

  • อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 62
  • อ่าน 803
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

ซื้อที่ดินแถมบ่อน้ำบาดาล🌳💧
.
ซื้อที่ดินที่มีบ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่แล้วต้องการใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล
กรณีที่ติดต่อได้...😁
.
1.หากสอบถามเจ้าของเดิมแล้วพบว่าบ่อน้ำบาดาลมีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้เจ้าของบ่อน้ำบาดาลเดิมมาโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ผู้ซื้อรายใหม่
2. หากสอบถามเจ้าของเดิมแล้วพบว่าบ่อน้ำบาดาลไม่มีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ผู้ซื้อรายใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.1) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น
.
ถ้าติดต่อไม่ได้...
😔ให้ผู้ครอบครองที่ดินรายใหม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.1)
ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น
.
🔰สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2666-7324