ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทำไมต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาลและวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 63
  • อ่าน 783
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

บ่อน้ำบาดาลหากไม่ใช้แล้ว ต้องแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และทำการอุดกลบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด
เชื่อว่า หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า ทำไมต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาลและวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง วันนี้มิสเตอร์บาดาลมีคำแนะนำครับ
 

เหตุใดจึงต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาล?
1. บ่อชำรุดเป็นต้นเหตุทำลายแหล่งน้ำบาดาล
2. เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำบาดาล
3. เกิดการแพร่กระจายของน้ำเค็ม
4. คุณภาพน้ำเสียเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ

อุดกลบบ่อน้ำบาดาลทำอย่างไร?
1. แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการน้ำบาดาล
2. ต้องทำการรื้อถอนหรืออุดกลบบ่อน้ำบาดาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
3. โทษของการไม่อุดกลบบ่อน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

หากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาเรื่องการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร. 0-2666-7324

แท็กที่เกี่ยวข้อง