ข่าวสารนํ้าบาดาล

คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยูุ่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและ สิ่งแวดล้อม เหล็ก (Fe)

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 63
  • อ่าน 138
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
น้ำบาดาลบางพื้นที่อาจจะมีคุณภาพดี ปราศจากเชื้อโรค หรือสารอินทรีย์ แต่ก็มีบ้างที่มักจะพบแร่ธาตุต่างๆ ละลายอยู่ในน้ำบาดาล
มิสเตอร์บาดาลชวนทุกท่านมาทำความรู้จักคุณสมบัติของธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม เริ่มกันที่ เหล็ก (Fe) กันก่อนเลยครับ