ข่าวสารนํ้าบาดาล

คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยูุ่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและ สิ่งแวดล้อม แมงกานีส (Mn)

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 63
  • อ่าน 158
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

แมงกานีส (Mn) เมื่อละลายอยู่ในน้ำบาดาล จะมีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม มากน้อยแค่ไหน มิสเตอร์บาดาลนำมาบอกเล่าให้แล้วครับ