ข่าวสารนํ้าบาดาล

คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยูุ่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและ สิ่งแวดล้อม ทองแดง (Cu)

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 63
  • อ่าน 117
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

ทองแดง (Cu) เป็นโลหะที่ถูกใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) จนถึงปัจจุบัน และเป็นโลหะที่ถูกใช้มากรองลงมาจากเหล็ก และอะลูมิเนียม แต่เมื่อทองแดงละลายอยู่ในน้ำบาดาล จะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มิสเตอร์บาดาลมีข้อมูลมาเสนอครับ