ข่าวสารนํ้าบาดาล

คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยูุ่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและ สิ่งแวดล้อม สังกะสี (Zn)

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 63
  • อ่าน 127
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

สังกะสี (Zn) เป็นโลหะธาตุสีเงิน มันวาว ที่นิยมนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากมาย สำหรับเป็นโลหะโครงสร้างหรือโลหะผสมกับโลหะอื่น เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ นอกจากนั้น สังกะสียังเป็นแร่ธาตุหนึ่งที่สามารถพบได้ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เนื่องจากเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ มิสเตอร์บาดาลนำข้อมูลสำคัญของสังกะสีมาฝากกันครับ