ข่าวสารนํ้าบาดาล

คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและ สิ่งแวดล้อม ซัลเฟต

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 63
  • อ่าน 110
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

แร่ธาตุในน้ำบาดาล หากมีปริมาณที่เหมาะสม ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ที่พอเหมาะพอดี แต่หากมีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบในทางลบได้เช่นกัน
มนุษย์รู้จักการนำสารประกอบซัลเฟตมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น
มิสเตอร์บาดาลจดบันทึกไว้ และนำมาเผยแพร่ตามนี้ครับ