ข่าวสารนํ้าบาดาล

ใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาลหาย ต้องทำอย่างไร?

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 63
  • อ่าน 249
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

ใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาลหาย ไม่ต้องแจ้งความนะครับ มิสเตอร์บาดาลแนะนำให้ไปติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อแจ้งขอรับ “ใบแทนใบอนุญาต” ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลาย
แล้วเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะ???