ข่าวสารนํ้าบาดาล

10 ขั้นตอน การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration : RBF) • RBF เป็นการพัฒนานำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน

  • อัพเดทวันที่ 22 ต.ค. 63
  • อ่าน 393
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
👨🏻‍🔧 10 ขั้นตอน การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ
(Riverbank Filtration : RBF)
 
RBF เป็นการพัฒนานำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าบ่อน้ำบาดาลปกติประมาณ 20 เท่า และน้ำมีคุณภาพดี
ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด คือ ชัยนาท ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 7,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 2,400 ไร่ และมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 4.52 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
 
 1.สำรวจ ค้นหาแหล่งน้ำโดยนักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญ2.เจาะสำรวจ และออกแบบบ่อน้ำบาดาล3.พัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยรถเจาะน้ำบาดาลระบบหมุนดูดกลับ Reverse Circulation : RC4.ออกแบบบ่อน้ำบาดาล ขนาดหลุมเจาะ 36 นิ้ว ขนาดบ่อ 24 นิ้ว5.สูบทดสอบปริมาณน้ำ ระยะเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน)6.ออกแบบและเลือกเครื่องสูบน้ำ 125 แรงม้า สูบน้ำได้ 300 ลบ.ม./ชม. (เทียบเท่าบ่อปกติ 40-60 บ่อ)7.วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล8.ออกแบบระบบกระจายน้ำ9.การมีส่วนร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้10.DGR-SCADA