ข่าวสารนํ้าบาดาล

รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

  • อัพเดทวันที่ 27 ต.ค. 63
  • อ่าน 326
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

👨🏻‍🔧 รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี