ข่าวสารนํ้าบาดาล

รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ บ้านปลักจอก หมู่ 6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • อัพเดทวันที่ 27 ต.ค. 63
  • อ่าน 451
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

👨🏻‍🔧 รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ บ้านปลักจอก หมู่ 6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช