ข่าวสารนํ้าบาดาล

4 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 4 ส.ค. 64
  • อ่าน 3,738
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค จึงต้องตรวจสอบคุณภาพของน้ำว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ควรนำไปปรับปรุงคุณภาพอย่างไรก่อนนำไปใช้และปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่

     วันนี้ มิสเตอร์บาดาล มี 4 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำบาดาลจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับ