ข่าวสารนํ้าบาดาล

พบบ่อน้ำบาดาลทิ้งร้าง ต้องทำอย่างไร?

  • อัพเดทวันที่ 11 ส.ค. 64
  • อ่าน 1,395
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
หากคุณพบว่ามีบ่อน้ำบาดาลถูกทิ้งร้าง และอยากจัดการกับบ่อน้ำบาดาลที่ถูกทิ้งร้างเหล่านั้น
 
วันนี้เรามี “แนวทางปฎิบัติเมื่อพบบ่อน้ำบาดาลถูกทิ้งร้าง”
ทั้งบ่อราชการ บ่อเอกชน และบ่อไม่ทราบสังกัด มาแนะนำทุก ๆ คนกันครับ


 
✅ บ่อราชการ
1. แจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบว่าเป็นของหน่วยงานใด และแจ้งไปยังหน่วยงานนั้น
 
2. หากเป็นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้แจ้งพิกัดไปที่สำนัก
ทรัพยากรน้ำบาดาลที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น เพื่อเข้าไปประเมินสภาพบ่อน้ำบาดาล
- กรณีใช้งานได้ : จะส่งมอบให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
- กรณีใช้งานไม่ได้ : จะอุดกลบ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


 

✅ บ่อเอกชน
1. กรณีไม่ทราบว่าบ่อน้ำบาดาลเป็นของผู้ใด
แจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ตรวจสอบก่อน

2. กรณีที่ทราบว่าบ่อน้ำบาดาลเป็นของผู้ใด ควรติดต่อเจ้าของบ่อ
แจ้งยกเลิกกิจการกับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

3. ผู้รับใบอนุญาตที่ได้แจ้งยกเลิกกิจการ ต้องรื้อ ถอน อุด หรือ
กลบหลุมบ่อ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 

✅ บ่อไม่ทราบสังกัด
1. นำพิกัดที่ดิน สอบถาม และตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์กับสำนักงานที่ดิน
 
2. แจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ให้ตรวจสอบ
 
3. ให้ผู้เป็นเจ้าของบ่อน้ำบาดาล แจ้งยกเลิกกิจการกับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
 
4. ผู้รับใบอนุญาตที่ได้แจ้งยกเลิกกิจการต้องรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่