ข่าวสารนํ้าบาดาล

ก่อนเจาะ-ใช้ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง

  • อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 64
  • อ่าน 2,743
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
หากประชาชน/ เกษตรกร/ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยออกค่าใช้จ่ายเอง เพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ก่อนที่จะเจาะ-ใช้น้ำบาดาล จำเป็นต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ที่ใดบ้าง???  มิสเตอร์บาดาลมีคำตอบครับ 

ทำไมต้องขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล

1. การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุลจะทำให้เกิดผลกระทบได้

2. การใช้น้ำบาดาลอย่างฟุ่มเฟือยอาจทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลงไป

3. ภาครัฐมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการอย่างอนุรักษ์และยั่งยืนเรื่องที่ควรทราบ

กฎหมายกำหนดให้ กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดิน เกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล

ดังนั้น ผู้ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง

หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับสถานที่ติดต่อขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล

กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และ ขอนแก่น ติดต่อที่ : อบต. / เทศบาล ที่จะขอเจาะหรือใช้น้ำบาดาล

พื้นที่อื่น ๆ ติดต่อที่ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. 0-2666-7324