ข่าวสารนํ้าบาดาล

แบบไหน...เรียกว่าใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ

  • อัพเดทวันที่ 7 ก.ย. 64
  • อ่าน 1,082
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
 
การนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดประเภทการใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจให้สอดคล้องกับกิจการและลักษณะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลในปัจจุบันจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ !!!
1. การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการ ผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม
2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่มหรือน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้น้ำบาดาลในที่พักอาศัย หรือหอพักคนงานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ
3. การใช้น้ำบาดาลในโรงแรม ศูนย์อบรมของเอกชน โรงภาพยนตร์ สถานอาบอบนวด ศูนย์การค้า ร้านค้า ตลาด ร้านอาหารหรือภัตตาคาร สถานีบริการพลังงานเชื้อเพลิง สถานบริการล้างทําความสะอาดรถยนต์ อาคารพาณิชย์ สํานักงาน ห้องแสดงสินค้า โรงพยาบาลของเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน สนามกีฬาของเอกชน สนามกอล์ฟ สวนสัตว์ สวนสนุก หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน
4. การใช้น้ำบาดาลในตึกแถวหรือเรือนแถวที่ใช้ประกอบธุรกิจ อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ แมนชั่น แฟลต หอพัก บ้านเช่า หรือห้องเช่า และกิจการอื่นในลักษณะเดียวกัน
5. การใช้น้ำบาดาลในสถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ รวมทั้งที่พักคนงาน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง