ข่าวสารนํ้าบาดาล

รู้จักประโยชน์ "บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล"

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 64
  • อ่าน 1,623
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
บ่อสังเกตการณ์ จะแตกต่างจากบ่อน้ำบาดาลทั่วไป เนื่องจากเป็นบ่อน้ำบาดาลที่เจาะและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อศึกษาชั้นน้ำที่ต้องการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำบาดาล สถานการณ์ด้านปริมาณน้ำบาดาล และเพื่อศึกษาศักยภาพของชั้นน้ำบาดาล วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ “บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล” กันเพิ่มเติมนะครับ
 
ประโยชน์ของการจัดทำบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล
 
1. ใช้ศึกษาข้อมูลด้านปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

2. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อม

3. ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย เป็นต้น
 
ในปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล จำนวน 1,231 สถานี 1,944 บ่อ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย