ข่าวสารนํ้าบาดาล

รู้หรือไม่⁉️ น้ำบาดาลมีมากกว่าน้ำผิวดิน

  • อัพเดทวันที่ 10 มิ.ย. 65
  • อ่าน 211
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
รู้หรือไม่⁉️ ปริมาณน้ำบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่มีมากถึง 97% 😱 
ซึ่งน้ำเค็มเหล่านี้จะอยู่ในทะเลและมหาสมุทร ส่วนที่เหลืออีก 3% เป็นแหล่งน้ำจืด
หากนำแหล่งน้ำจืด 3% ดังกล่าว มาเทียบเป็น 100% จะพบว่า 
👉 70% เป็นน้ำแข็งหรือหิมะ 
👉 29% เป็นน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล 
👉  1% เป็นน้ำผิวดิน
ดังนั้น น้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ และมีการนำขึ้นมาใช้ประโยชน์มากมาย เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย