ข่าวสารนํ้าบาดาล

มิสเตอร์บาดาล ขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนเจาะและก่อนใช้น้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 65
  • อ่าน 935
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
💦 ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีความคุ้มค่า สมดุล และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำบาดาลนะครับ