ข่าวสารนํ้าบาดาล

การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 21 มิ.ย. 65
  • อ่าน 652
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
💁🏻‍♂️ หลายครั้งที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล แก้ไขที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้ำบาดาล ประเภทการใช้น้ำ หรือปริมาณการใช้น้ำ รวมถึงรายการอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นนะครับ