ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจไทย

  • อัพเดทวันที่ 12 ก.ค. 65
  • อ่าน 114
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
     ประเทศไทยมีบ่อน้ำบาดาลมากกว่า 200,000 บ่อ แบ่งเป็นบ่อราชการ 82,000 บ่อ และบ่อเอกชน 120,000 บ่อ มีปริมาณการใช้น้ำบาดาลปีละกว่า 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 

     ส่วนบ่อน้ำบาดาลได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีมากกว่า 31,000 บ่อ มีสัดส่วนการใช้น้ำบาดาลปีละกว่า 380 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลปีละกว่า 1,680 ล้านบาท ซึ่งน้ำบาดาลถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมาก