ข่าวสารนํ้าบาดาล

5 ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  • อัพเดทวันที่ 30 ส.ค. 65
  • อ่าน 232
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่แตกต่างกัน  ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค จึงต้องตรวจสอบคุณภาพของน้ำว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ควรนำไปปรับปรุงคุณภาพอย่างไรก่อนนำไปใช้ และปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่
 
วันนี้ มิสเตอร์บาดาล มี 5 ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จากกองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับ