ข่าวสารนํ้าบาดาล

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  • อัพเดทวันที่ 19 มี.ค. 62
  • อ่าน 3,818
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คือองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มิได้แสวงหากำไร ดำเนินงานเพื่อศึกษาวิจัย นำเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อภาครัฐ และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร โครงการวิจัย บทความ วารสาร และสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมวงกว้าง

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คือองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มิได้แสวงหากำไร ดำเนินงานเพื่อศึกษาวิจัย นำเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อภาครัฐ และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร โครงการวิจัย บทความ วารสาร และสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมวงกว้าง
http://www.tei.or.th/th/index.php