ข่าวสารนํ้าบาดาล

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • อัพเดทวันที่ 26 มี.ค. 62
  • อ่าน 747
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562