ข่าวสารนํ้าบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 39

  • อัพเดทวันที่ 6 พ.ย. 66
  • อ่าน 133
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร  "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 39 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2566  รูปแบบออนไลน์ รูปแบบห้องเรียนและศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 130 คน

 

     ในการนี้ นางสาววัชราพร เสียงสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าร่วมในพิธีและแสดงความยินดีต่อข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

     1) นางสาวนรินทร์ภัทร สสิพรรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ สังกัดสำนักพัฒนาน้ำบาดาล 2) นายณรงค์พนธ์ สำแดง ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) 3) นางสาวธิดาพร อังกนก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ