ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

  • อัพเดทวันที่ 14 ม.ค. 62
  • อ่าน 97
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

"วันเด็กแห่งชาติ" จัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" กิจกรรมส่วนใหญ่

อัลบั้มภาพ 29 ภาพ

     "วันเด็กแห่งชาติ" จัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" กิจกรรมส่วนใหญ่ จะเน้นรูปแบบกิจกรรมไปในทิศทางที่ให้ความรู้และความสนุกสนานกับเด็กเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากความรู้และความสนุกที่เด็กๆ ได้รับกลับบ้านแล้ว ยังมีอาหารเเละของขวัญให้กับเด็กๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนและในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมจัดงานกันอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของเด็กๆ และผู้ปกครอง โอกาสนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพร้อมแจกของขวัญ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ อีกด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร


รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม