ข่าวสารนํ้าบาดาล

ชาวด่านช้าง ปลื้ม มีน้ำกินน้ำใช้ช่วงแล้ง ขอบคุณรัฐบาลและกรมฯน้ำบาดาล ช่วยกู้วิกฤติ

  • อัพเดทวันที่ 30 ม.ค. 62
  • อ่าน 224
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

   ตามที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า มีประชาชนอีกหลายตำบลอยู่บนพื้นที่สูงไม่สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำกระเสียวได้ ทำให้ช่วงฤดูแล้งต้องซื้อน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือรอการแจกจ่ายน้ำจาก อบต. จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชน 7 ตำบล ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการ

     วันที่ 29 มกราคม 2562 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  พร้อมด้วยนางสาวดวงมณี จั่นเพิ่มผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

     นายอุดม  ไล้สงวนงาม นายก อบต. ชุมชนบ้านไผ่สีทอง (โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง) หมู่ 4 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เดิมทีชุมชนบ้านไผ่สีทองเป็นชุมชนที่อาศัยน้ำฝนในการอุปโภคบริโภค แต่หากปีใดที่ฝนทิ้งช่วงหรือเมื่อถึงฤดูแล้งชุมชนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านต้องซื้อน้ำหรือรอการแจกจ่ายน้ำจาก อบต. ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่หลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้ามาช่วยเหลือ เจาะน้ำบาดาล สามารถช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 40 หลังคาเรือน และนักเรียนในโรงเรียนบ้านไผ่สีทองไม่ต่ำกว่า 100 คน

     เช่นเดียวกับนายสำเภา  เจริญกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านละว้าวังควาย หมู่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านละว้าวังควาย เดิมทีใช้น้ำประปาหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแทบจะไม่ได้น้ำเลย และบางส่วนจะไปขอใช้น้ำจากสระของชาวบ้านในละแวกนั้น แต่เมื่อถึงช่วงที่เจ้าของสระทำการเกษตรก็จะไม่สามารถไปขอใช้น้ำได้                     

     และเมื่อถึงหน้าแล้งจะต้องรอการแจกจ่ายน้ำจาก อบต. เพื่อมาช่วยบรรเทา โดย อบต. ต้องไปขนน้ำจากลำห้วยองค์พระ เที่ยวหนึ่งสามารถช่วยชาวบ้านได้เพียง 3-5 ครัวเรือน/เที่ยว  ค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่ อบต. ต้องจ่ายค่าน้ำมัน ประมาณ 10000 บาท/เดือน แต่หลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้ามาช่วยเหลือดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล ชาวบ้านในชุมชนสามารถลืมตาอ้าปาก มีน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีไม่ต่ำกว่า 30 หลังคาเรือน

     ทั้งนี้ประชาชนทั้ง 2 พื้นที่ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่เร่งดำเนินการหาน้ำสะอาดให้ประชาชนมีน้ำใช้ก่อนถึงช่วงฤดูแล้ง