ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ดี

  • อัพเดทวันที่ 11 ก.พ. 62
  • อ่าน 199
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรธรณี จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าสาธารณชน เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทยและสังคมไทย โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ดี ในการนี้ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร