ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. บูรณาการน้ำ + น้ำบาดาล ฝ่าวิกฤตแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 62
  • อ่าน 233
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบูรณาการร่วมกันดำเนินการแก้ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการบูรณาการข้อมูลระหว่างศูนย์เมขลาและหน่วยนาคราช บูรณาการเครื่องมือและบุคคลากร รวมถึงการร่วมรณรงค์ด้านการประหยัดน้ำ สามารถช่วยประชาชนมีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง

     วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแบบบูรณาการในภาพรวม โดยมีผู้บริหารจาก 2 หน่วยงานพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือ ณ อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำได้เตรียมการช่วยเหลือภัยแล้งให้ประชาชน โดยการเติมน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบันแล้วกว่า 17 ล้าน ลูกบาศก์เมตร อีกทั้งได้เตรียมเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งประกอบไปด้วย รถบรรทุกจำนวน 63 คัน เครื่องสูบน้ำจำนวน 311 เครื่อง และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุวิกฤตน้ำในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวนกว่า 171 คน ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางสายด่วนได้ที่ เบอร์ 1310 กด 5  และ www.dwr.go.th

     ทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมสนับสนุนน้ำต้นทุนหรือจุดจ่ายน้ำถาวรจำนวน 132 จุด มีชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด และชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบ (หน่วยนาคราช) จำนวน 37 ชุด  ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำบาดาลผ่านระบบรับเรื่องออนไลน์ทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้ที่ 1310.dgr.go.th