ข่าวสารนํ้าบาดาล

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดนำร่องปล่อยขบวนรถน้ำที่ศรีสะเกษ

  • อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 62
  • อ่าน 190
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 49 ภาพ

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งปี 2562 ประเดิม 4 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด และชลบุรี ประกาศพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มั่นใจส่วนราชการบูรณาการร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน นำร่องปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำกว่า 13 คัน ให้บริการน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

     ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “สถานการณ์ปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้งทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด และชลบุรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นการเร่งด่วน โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้รวบรวมสรรพกำลังทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รวมถึงแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมทั้งวางแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยได้มอบหมายให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากได้อย่างยั่งยืนและตระหนักถึงความสมดุลของธรรมชาติอีกด้วย”

     สำหรับการเปิดตัวกิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) บูรณาการช่วยประชาชน ผ่านพ้นวิกฤตแล้ง” ณ โรงเรียนศรีตระกูล ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการนำร่องให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ โดยในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ตำบลศรีตระกูล กันทรารมย์ และปราสาท โดยมีการให้บริการน้ำสะอาดตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2562 พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องชาวประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและบริการน้ำสะอาดที่เพียงพออย่างแน่นอน

     นอกจากนี้ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้เปิดเผยว่า “ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการเตรียมแผนรับมือภัยแล้งปี 2562 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกรมฯ ได้จัดตั้งหน่วย “นาคราช” เพื่อเป็นชุดปฏิบัติการเร็วสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้อย่างทันเหตุการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่สามารถให้บริการแจกจ่ายน้ำสะอาด ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล หรือตรวจสอบและให้คำแนะนำในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านได้ทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ทางกรมฯ ยังได้มีจุดแจกจ่ายน้ำถาวรอยู่ทั่วประเทศกว่า 132 จุด รถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ 18 คัน และบ่อน้ำบาดาลในโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการน้ำบาดาลสะอาดทั่วประเทศกว่า 1,894 แห่ง ซึ่งประชาชนที่ประสบภัยแล้งหรือได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2562 สายด่วน 02 6667099 น้ำบาดาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะผ่านแล้งนี้ไปด้วยกัน”   

     ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดหรือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ที่บริการสายด่วนศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย