ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมงานแถลงข่าวนโยบายการบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ

  • อัพเดทวันที่ 26 เม.ย. 62
  • อ่าน 137
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 26 เมษายน 2562 กรมทรัพยากรธรณี จัดงานแถลงข่าวและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านสถานการณ์ถ้ำของประเทศเทคโนโลยีการสำรวจถ้ำ กรณีศึกษาการบริหารจัดการถ้ำ และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการถ้ำของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนได้รับทราบ ผ่านการมอบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการจัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร