ข่าวสารนํ้าบาดาล

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เตรียมขยายระบบการผลิตโรงนมอัดเม็ด เร็วๆนี้

  • อัพเดทวันที่ 1 พ.ค. 62
  • อ่าน 155
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

     คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโรงงานผลิตนมแปรรูป พื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ได้ดำเนินการเจาะพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลไว้ใช้ประโยชน์รวม 9 บ่อ สามารถรองรับการใช้น้ำภายในพื้นที่โครงการกว่า 250 ไร่ ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลในโรงงานผลิตนมถูกออกแบบและจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลได้กว่า 5,000 ลิตร/ชั่วโมง เพียงพอต่อรอบการผลิต 1 รอบ 

     นอกจากนี้ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ยังมีแผนขยายกิจการจัดสร้างโรงงานผลิตนมอัดเม็ดเพิ่มเติมอีกด้วย

     โอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ่อน้ำบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสำรวจเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลขึ้นใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน ตั้งแต่ปี 2557 ได้ปริมาณน้ำบาดาลกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และปัจจุบันยังคงได้งานได้ตามปกติ