ข่าวสารนํ้าบาดาล

อทบ. ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้งเร่งด่วนจังหวัดนครราชสีมา

  • อัพเดทวันที่ 31 ก.ค. 62
  • อ่าน 216
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทางจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้ามาดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเร่งด่วน


     วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเจาะน้ำบาดาลบรรเทาแก้ไขภัยแล้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลลำนางแก้ว หมู่ 3 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ความลึก 205 เมตร ปริมาณน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 600 ครัวเรือน และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


     เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมภัยแล้ง การช่วยเหลือภัยแล้งเร่งด่วน โดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่บ้านคลองยาว หมู่ 3 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยเจาะบ่อที่ความลึก 75 เมตร ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 2 หมู่บ้าน 550 ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอในตลอดช่วงฤดูแล้งนี้