ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้น้ำต้นทุนต่ำ

  • อัพเดทวันที่ 1 ส.ค. 62
  • อ่าน 175
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ริเริ่มโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรทั่วประเทศ ให้มีน้ำบาดาลใช้ร่วมกับน้ำผิวดินสำหรับการเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
 

     วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ 3 (พลังงานแสงอาทิตย์) ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


     ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกร 19 ราย พื้นที่ 149 ไร่ ปลูกพืช ผักบุ้ง ผักสลัด ผักชี ผักกวางตุ้ง คะน้า กล้วย บวบหวาน ผักหวาน พริก มันสำปะหลัง มีรายได้ประมาณ 195,000 บาท/ปี โดยมีต้นทุน (ค่าน้ำและค่าเช่าแปลง) ประมาณ 35,520 บาท/ปี