ข่าวสารนํ้าบาดาล

รมต.ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

  • อัพเดทวันที่ 7 ส.ค. 62
  • อ่าน 143
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

             เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามผลการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel,RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผอ.ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ
 

            นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และการรับฟังปัญหาเรื่องการจะจัดการกับระบบน้ำเสีย ที่อยู่ในคูเมืองรอบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งต้องขอชมเชยนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และทีมงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ และมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ค่อนข้างชัดเจน ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับฟังการบำบัดน้ำเสีย ในคูเมืองรอบๆตัวเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีทั้งหมด 13 จุด ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา และทดลองระบบอยู่ ถ้าหากได้ข้อมูลที่แน่ชัด แน่นอนแล้ว เชื่อว่าสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณมาช่วยบำบัดน้ำเสียและทำให้สภาพคูเมืองของรอบตัวเมืองร้อยเอ็ด อยู่ในสภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้น บริเวณรอบๆ  คูเมือง
 

             นอกจากนี้ นาย ไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ยื่นหนังสือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาฝุ่นแกลบดำ จากการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.เหนือเมือง ที่ได้สร้างปัญหามลพิษฝุ่นแกลบดำทำให้ชาวตำบลเหนือเมือง มีปัญหาเรื่องสุขอนามัยมายาวนาน กว่า 20 ปี ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และนอกจากนี้ ทนาย ฐาปนา กาสิงห์  ได้ยื่นเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำหนองเลิงทุ่ง บ้านโพนแท่น ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย บนพื้นที่สาธารณะ จำนวน 1,600 ไร่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการขุดลอกลำน้ำเสียว บริเวณ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และการเกษตร ให้เพียงพอ
 

        หลังจากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เดินเยี่ยมชมกิจการการคัดแยกขยะ ของโรงคัดแยะขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับ