ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา เทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

  • อัพเดทวันที่ 9 ก.ย. 62
  • อ่าน 225
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 57 ภาพ

     เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา เทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อุทยาน ครู และนักเรียน ในพื้นที่ จำนวน 50 ราย พร้อมทั้งมีการปฏิบัติในสถานที่จริง อาทิ สำรวจถ้ำเลียงผา ถ้ำพญานาคและสระมรกต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจลักษณะทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และปลูกจิตสำนักในการหวงแหน เป็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไป