ข่าวสารนํ้าบาดาล

“ทบ” ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีซูซุ เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35

  • อัพเดทวันที่ 9 ก.ย. 62
  • อ่าน 202
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 50 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรมาโดยตลอดกว่า 2 ทศวรรษ ดังเช่น "โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ หรือโครงการน้ำโรงเรียน" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อดำรงชีวิตภายในสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี และด้วยความห่วงใย และเจตนารมณ์ที่ดีของภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัทอีซูซุแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน และคนในชุมชน จึงได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดสร้างโครงการน้ำโรงเรียนเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงประชาชนโดยรอบที่อยู่ในภายในชุมชนนั้นๆอีกด้วยจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชั่วทุกภูมิภาค โรงเรียนบ้านสองแพรก เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำบาดาลสะอาด ในอดีตโรงเรียนแห่งนี้มีแหล่งน้ำจากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี และมีปริมาณน้ำที่ได้ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนกว่า 700 คน ทั้งในด้านน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ในอดีตทางโรงเรียนได้ให้บริการน้ำบริโภคผ่านเครื่องกรองพื้นฐานที่ได้รับการบริจาค ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม แต่หลังจากนี้โรงเรียนบ้านสองแพรก จะหมดปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดอีกต่อไปเมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการ "อีซูซุให้น้ำ.....เพื่อชีวิต" โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 62 เมตรและมีปริมาณน้ำบาดาล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายในโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึงสามารถแบ่งปันให้แก่ชุมชนโดยรอบได้อย่างเพียงพอ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนได้อย่างยั่งยืน                                                           


     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35  ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน