ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

  • อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 62
  • อ่าน 278
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ พลายระหาร และนายอุบล แก้วเณร ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลฯ คือ การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


     รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้ มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ แห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง โดยรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ บนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง