ข่าวสารนํ้าบาดาล

สป.ทส. จัดงาน “Grand Openning” โครงการ ทส. องค์กรแห่งความสุขและพิธีมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงฯ

  • อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 62
  • อ่าน 265
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)​ ในการจัดงาน "Grand Opening" โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับผู้บริหาร ทส. และข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สป.ทส.             จำนวน 66 คน เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางโครงการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางสร้างองค์กรสุขภาวะ ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร


     โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับผู้บริหาร ทส. และข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สป.ทส.


     ในการนี้ นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะผู้เกษียณอายุราชการ ขึ้นรับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารในสังกัด ทส.