ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล เข้าชี้แจงงบประมาณของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดินต่อ กมธ. วิสามัญพิจารณางบฯ 2563

  • อัพเดทวันที่ 6 พ.ย. 62
  • อ่าน 343
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

     วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน  2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณของกลุ่มภารกิจ  ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 7/2562 โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ณ ห้องประชุม  หมายเลข 416-417 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น 4   อาคารรัฐสภา  เกียกกาย