ข่าวสารนํ้าบาดาล

“บิ๊กป้อม” ชูอุทยานสีเขียว ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

  • อัพเดทวันที่ 12 พ.ย. 62
  • อ่าน 405
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวและติดตามการบริหารจัดการน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

     พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงการให้บริการผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับอุทยานแห่งชาติโดยให้มีการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) หรือมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมติครม. 29 ต.ค. 62 ซึ่งเห็นชอบต่อมาตรการเพื่อรองรับภัยแล้ง เพื่อลดความเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ให้บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจนถึงฤดูฝนหน้า เพิ่มระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึง ให้มีการวางแผนเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ระหว่างพื้นที่น้ำมากกับพื้นที่น้ำน้อย

     จากนั้น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกันปล่อยคาราวานต้านการเผา ลดปัญหาหมอกควันเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ลานเวทีกลางแจ้ง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ