ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทบ.ติดตามผลโครงการ “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”

  • อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 62
  • อ่าน 637
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 32 ภาพ

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายบรรจบ บุญแก้วปอม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมีนางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ให้การต้อนรับ            
                             

  แต่เดิมพื้นที่บ้านหนองเม็ก ไม่มีแหล่งน้ำและไฟฟ้าเข้าถึง และเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งบ้านหนองเม็กได้รับความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ช่วยผลักดันส่งเสริมทรัพยากรน้ำบาดาล  ซึ่งนับว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเพาะปลูกพืชพรรณ ทุกชนิดได้เป็นอย่างดี              
 

  บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำชุดเสาขัว ซึ่งประกอบด้วย หินทรายหินดินดาน และหินทรายแป้ง น้ำบาดาลจะพบสะสมในบริเวณที่เป็นรอยแตก รอยแยก และรอยต่อระหว่างชั้นหินหรือบริเวณที่เป็นหินผุ ความลึกเฉลี่ยของชั้นที่จะพัฒนาน้ำบาดาลในหินชุดนี้ประมาณ 30-60 เมตร ปริมาณน้ำบาดาลเฉลี่ย ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ค่าสารละลายรวมน้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง