ข่าวสารนํ้าบาดาล

“น้ำบาดาล” ร่วมประชุมขับเคลื่อนกฎหมายน้ำระดับนานาชาติ พร้อมเป็นเครือข่ายให้ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • อัพเดทวันที่ 13 ธ.ค. 62
  • อ่าน 647
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 24 ภาพ

     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (International Conference on Policies, Laws and Regulations for water Resources Management in Southeast Asia Countries) โดยมีภาคีเครือข่ายด้านน้ำ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรด้านน้ำจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ในเรื่องน้ำ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งจะช่วยให้หน่วยงานของประเทศไทย สามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์เพื่อสิทธิในการเข้าถึงน้ำของประชาชนอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ต่อไป

     ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านน้ำ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมี ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขึ้นบรรยายเรื่อง Groudwater  Management in Thailand และ ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ บรรยายเรื่อง Prediction of Potential Risks on Groundwater Contamination and Groundwater Exploitation