ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

  • อัพเดทวันที่ 3 ม.ค. 63
  • อ่าน 211
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
 

     วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ด้วยห่อบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร ทส. จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ   
 

     โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม