ข่าวสารนํ้าบาดาล

"สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล" เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนฤดูน้ำหลากจะเข้ามา

  • อัพเดทวันที่ 6 พ.ค. 63
  • อ่าน 218
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2563 นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน " โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน และจันทบุรี - ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 " ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนามที่กำลังปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น การก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต การเจาะและก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล และการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล


     ทั้งนี้ การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยฟื้นฟูน้ำใต้ดินระดับตื้นที่ประสบปัญหาการลดลงของระดับน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องจากการสูบใช้น้ำเกินสมดุล และยังสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมขัง โดยระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจำนวน 500 แห่ง ที่ก่อสร้างขึ้นนี้จะสามารถรองรับการผันน้ำที่ท่วมหลากตามพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนกักเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นอย่างดี