ข่าวสารนํ้าบาดาล

ผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 63
  • อ่าน 144
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ลงพื้นที่ตรวจราชการ การปฏิบัติงานโครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการติดตามตรวจวัดระดับน้ำและการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อวัดคุณภาพน้ำบาดาลใน 2 พื้นที่ ได้แก่บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองสระบุรี หมู่ 6 ตำบลพุแค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และบริเวณ บ้านท่าฉนวน หมู่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร