ข่าวสารนํ้าบาดาล

“น้ำบาดาล” เสริมความมั่นคงเกษตรกรรม บ้านสะอาด หมู่ 6 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และ บ้านโป่งสามขา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ค. 63
  • อ่าน 457
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 13  พฤษภาคม 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีมั่นคง ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้วยระบบส่งน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ เช่น กะหล่ำปลี กุหลาบ ข้าว และยางพารา ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

     ในวันเดียวกันนี้ นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ได้ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการลงพื้นที่บ้านโป่งสามขา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 100 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด และเดินท่อกระจายน้ำ 7,250 เมตร

     สำหรับโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีอาชีพทำการเกษตร อาทิ มะเขือ ข้าวโพด พริก มะขาม และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 38 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 900 ไร่ และสามารถช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

     ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

     >บ้านวังยาง หมู่ 7 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

     >บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

     >บ้านโป่งสามขา หมู่ 1 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

     >กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร

     >บ้านสะอาด หมู่ 6 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

     >บ้านแสนสุข หมู่ 18 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

     มีเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 300 ราย และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ไร่ ปริมาณน้ำรวม 657,000 ลบ.ม.ต่อปี และจะมีการต่อยอดเพิ่มพื้นที่อีก 17 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น